×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

دانشگاه نسل سوم چیست؟

تدوین بسته حمایتی از دانشگاه های نسل سوم (مصاحبه رادیویی)

جناب آقای دکتر حمید رضا مقیمی، مدیریت امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 تعریف و  اهداف دانشگاه ها ها در نسل های مختلف از زبان دکتر حمید رضا مقیمی:

 

دانشگاه نسل اول: تربیت نیروی متخصص (آموزش محور)

دانشگاه نسل دوم: تولید علم با خروجی مقاله، طرح های تحقیقاتی، مجلات علمی پژوهشی  (پژوهش محور)

دانشگاه نسل سوم: تربیت نیروی کار آفرین و بر قراری ارتباط دانشگاه با صنعت (کار آفرین)

 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با کسب رتبه دوم در طی دوسال متوالی در حوزه فناوری سلامت، پیشرو در رسیدن به اهداف دانشگاه های نسل سوم در حوزه فناوری سلامت می باشد.

از دیدگاه  دکتر مقیمی برای رسیدن به این اهداف نیاز است رسالت دانشگاه، ساختار دانشگاه و تمامی اهداف دانشگاه در جهت تربیت نیروی کار آفرین باشد. در صورتی که دانشگاه در این مسیر گام بردارد شاهد تولید ثروت و ارزش افزوده از طریق فعالیت های پژوهشی و دانشی خواهیم بود.

 همچنین دکتر مقیمی هدف اصلی مدیریت امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی را  ایجاد فرهنگ کارآفرینی و تبدیل ایده به ثروت بیان کردند. این امر زمانی تحقق می یابد که به کمک تمامی نیرو های ایده پرداز و خلاق دانشگاه از جمله اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان در این مسیر قدم برداریم. که نتیجه این فرآیند، تبدیل ایده به ثروت و برقراری ارتباط صنعت با دانشگاه در سطوح ملی با حفظ مالکیت فکری و در مسیر تجاری سازی خواهد بود.

فایل صوتی مصاحبه رادیویی جناب آقای دکتر حمیدرضا مقیمی

در مورد دانشگاههای نسل سوم بیشتر بدانیم

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست