دانشجویان عزیز میتوانند برای همکاری و ارتباط با کمیته فناوری و نوآوری دانشجویان از راه های ارتباط زیر استفاده فرمایید.

 

فایل‌ها