مركز رشد  طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

مركز طب بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با در اختيار داشتن 810 مترمربع زير بناى آزمایشگاهی واداری در محل دانشکده فن آوری های نوین از سال 1395 با هدف  ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه حرفه هاى جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه تحقیقات سلول های بنیادی و طب بازساختی راه اندازی شده است  تا براى حضور مؤثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادى و فناورانه در سطوح ملى و فراملى كشور آماده گردند.

اين مركز در تیر 1395 موفق به اخذ مجوز قطعى از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گردید.

 

 

شرکت های مستقر در مرکز رشد:

  • بن پارسه
  • داناكاوندپژوه
  • رايان تشخيص طب
  • زيست پايش سبز
  • زيست رويش
  • سازه پزشكي نوين دانش (سپند)
  • سپهر دارو فرجام
  • فرآورده هاي بيولوژيك رويش
  • ويستا سل فارمد
 

فایل‌ها