×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مالکیت فکری و ثبت اختراعات:

•    کانون پتنت ایران

یکی از مهم ترین الزامات ورود فن آوری های نوین به بازار، اطمینان از حفاظت حقوق مالکیت فکری و اثبات حق مالکیت افراد یا شرکت های نوآور بر آنهاست. مالکیت فکری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم توسعه فنآوری بیش از یک قرن است که در دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است .

مدیریت امور فن آوری دانشگاه بستری فراهم نموده است تا با ارائه ی مشاوره های لازم در این زمینه به محققان و دانشگاهیان ضمن روشنگری و اطلاع رسانی از دستاوردهای حفاظت از مالکیت فکری ، دست یاریگری باشد در تسهیل این فرآیند.

در سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ضمن آغاز همکاری مشترک با کانون پتنت ایران ( زیر نظر معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری ) مسیر جدیدی را در حمایت از ثبت اختراعات خارجی گشوده است . با شروع این همکاری کلیه ی دانشگاهیان می توانند از خدمات کانون بهره مند شوند.

مهمترین خدمات کانون پتنت ایران :

 •          ثبت اختراعات در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا (.....وuspto)
 •         هزینه های ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا (.....وuspto) تا سقف 90 % 
 •          ارائه مشاوره فنی و تخصصی در زمینه نگارش متن اختراعDraft)   استاندارد)
 •         حمایت از برگزاری دوره های آموزشی با موضوع ثبت اختراع در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور
 •         همکاری در ارزیابی و ارائه ی راهنمایی در جهت ثبت اختراعات داخلی و خارجی

(وب سایت کانون پتنت ایران)

الف: اختراعات خارجی

گردش کار حمایت از ثبت اختراعات در واحد مالکیت فکری دانشگاه :

 •          مراجعه به دفتر مالکیت فکری مدیریت امور فناوری دانشگاه و ارائه ی درخواست ثبت پتنت خارجی به همراه مستندات مربوطه توسط متقاضی ( متقاضی یکی از مخترعین می باشد)
 •          بررسی اولیه و ارزیابی پرونده توسط کارشناسان مسئول دفتر مالکیت فکری مدیریت فناوری دانشگاه
 •          اطلاع رسانی به متقاضی در خصوص تکمیل و رفع نواقص (در صورت نیاز)
 •          ثبت نام متقاضی (مخترع یا مخترعین) در سایت کانون پتنت ایران  www.patentoffice.ir و گرفتن نام کاربری
 •          ثبت درخواست ثبت اختراع در سایت کانون پتنت توسط کارشناسان مسئول دفتر مالکیت فکری دانشگاه
 •          ارسال تقاضا به کانون پتنت ایران :
 •          بررسی شکلی اطلاعات،و مستندات ثبت اختراع توسط کانون پتنت ایران
 •          اطلاع رسانی به متقاضی در خصوص تکمیل و رفع نواقص (در صورت نیاز)
 •          بررسی و ارزیابی اختراع از جهت دارا بودن نوآوری،گام اختراعی (بدیهی بودن) و قابلیت تولید (کاربرد صنعتی) توسط تیم ارزیابی
 •          بررسی نهایی درخواست
 •          اعلام نتیجه نهایی به متقاضی (رد یا تایید قابلیت ثبت اختراع خارجی)
 •          ارجاع پرونده به کارگزار (در صورت تایید پرونده)
 •          عقد قرارداد ثبت اختراع توسط کانون با مخترعین به منظور دریافت 10 درصد از هزینه ثبت
 •          نظارت بر روند پیگیری پرونده در اداره ثبت اختراع مربوطه تا انتها

 

ب:اختراعات داخلی :

 •          جهت ثبت اختراعات داخلی مخترعین می بایست به سایت اداره ی کل مالکیت صنعتی مراجعه نمایند .

              (اداره ی کل مالکیت صنعتی)

 •          نحوه نگارش متن اختراع توسط مخترعین جهت ارائه به اداره کل مالکیت صنعتی ایران
 •          اگر موضوع اختراع در حوزه ی نانو باشد می توانید مرجع استعلام را ستاد ویژه توسعه فناوری نانو انتخاب نمایید که در این صورت کانون پتنت ایران، ارزیابی اختراعات نانویی را به عهده می گیرد (مشروط به ارجاع اختراع از سوی اداره کل مالکیت صنعتی و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو)
 

 

تنظیمات قالب