×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

مرکز رشد فناوریهای دارویی

مرکز رشد فناوریهای دارویی به عنوان تنها مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  با حضور 20 شرکت فعالیت  می کند.مدیریت امور فن آوری دانشگاه توسط  سامانه ی ملی مدیریت اطلاعات پژوهشی و فن آوری سلامت  به ارزشیابی امور فن آوری مربوط به مرکز رشد وشرکت های مستقر ومحصولات تولیدی آنها می پردازد

واحدهای مستقر در مرکز رشد:

 • آزما اكسير پژوه
 • اوشيدا نوين دارو
 • پايا ژن دارو
 • پيشگامان انتقال ژن
 • داروسازي رويان دارو
 • شركت بهارداروفن
 • شركت پژهان مهر تهران
 • شركت داناژن پژوه
 • شركت زيست فناوري ماهان دارو
 • شركت فرآورده هاي دارويي نوتركيب
 • شركت فرآورده هاي زيست پليمري آتين
 • كيميا پژوه درسا
 • موسسه تحقيقاتي وآموزشي نور(توان)

 

تنظیمات قالب