×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

دفتر ارتباط با صنعت

معرفی

توسعه پایدار کشور نیازمند ارتباطات مستحکم بین دانشگاه بعنوان مرکز تولید علم و فناوری و ارگانـهای دولتـی و خصـوصی به ویژه صنـایع به عنوان استفاده کننـدگان علم و فناوری است . دفتر ارتباط با صنعت و تجاری سازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهـشتی از اوایل سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است تا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاهیان گامهای موثرتری را در زمینه ارتباطات علمی و فناوری با صنایع و همچنین رونق تجاری سازی محصولات دانشگاهی بردارد.

 

شرح وظایف

·       فرهنگ سازی و تسهیل همکاریهای دانشگاه و صنعت

·       انجام مراحل عقد موافقتنامه، تفاهم نامه و قرارداد با بخش ها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی (با هماهنگی مدیریت حقوقی دانشگاه)

·       تسهیل انتقال دانش فنی دانشگاهی به بخش صنعت

·       اطلاع رسانی در راستای بازاریابی در زمینه ی توانمندیهای فناوری دانشگاه

·       ایجاد روند مناسب جهت ارائه خدمات مشاوره ای ، خدمات آموزشی ، خدمات آزمایشگاهی روتین و خدمات پژوهشی-فناوری به سازمانها و موسسات دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی.

·       هماهنگی و ایجاد ارتباط لازم به منظور بهره گیری از خدمات دانشگاهی در برنامه ریزیهای دستگاههای اجرایی

·       راه اندازی گروه های علمی و تشکیل جلسات مشترک بین دانشگاهیان و صاحبان صنایع و دستگاههای اجرایی در راستای شرح وظایف فوق

·       ایجاد سازوکار و روند برگزاری همایشها، سمینارها و کارگاههای آموزشی و نمایشگاهی تخصصی در راستای شرح وظایف فوق

·       آموزش، توسعه و فرهنگ سازی مبانی تجاری سازی

·       حمایت های از فناوران در راستای تجاری سازی محصولات

 

 


 

 

تنظیمات قالب