×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

افتتاحیه کمیته تحقیقا ت فناوری، معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه

روابط عمومی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه:

با حضور جناب آقای دکتر علیرضا زالی ( رئیس محترم دانشگاه )، جناب آقای دکتر محمود خداوست ( معاون محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه )، جناب آقایان دکتر افشین زرقی ( معاون محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه ) و جمع کثیری از مدیران معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه، کمیته تحقیقات و فن آوری دانشگاه، در روز یک شنبه دوازدهم شهریور ماه سال جاری مورد بهره برداری و افتتاح قرار گرفت. دکتر علیرضا زالی ریاست محترم دانشگاه در این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از معاونت تحقیقات و  عوامل اجرایی معاونت تحقیقات در روند راه اندازی و بازسازی این مرکز، افتتاح این کمیته را  یکی از اهداف راهبردی جهت ارتقاء دانشگاه نسل سوم در حوزه فناوری دانستند. دکتر افشین زرقی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و حمایت های همه جانبه  رئیس محترم دانشگاه افتتاح و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  در خصوص بازسازی  این مرکز را گامی مهم جهت ارائه خدمات فناوری به دانشجویان گرامی دانستند.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید

تنظیمات قالب